Address: Comunita ucraina di Savona
chiesa "Sacro Cuore di Gesù"
Corso Colombo, 22 17100 SAVONA
Cell padre Vitaliy: +39-3807151573

Довідка вільного стану

Довідка вільного стану
для ___________________________ (ім’я та прізвище)
Я, нижчепідписаний /а ______________________________________________________________
Народився в _____________________________, дня ________________року _____
проживаю ________________________________________________________
__________________________________________________________________
будучи, ……….. …………………….. (родич або іншие), я знаю добре сімейний стан
___________________________
ім’я та прізвище
заявляю, що він (вона) не був / не була ніколи зв’язаний подружжям, тобто в церковному шлюбі та підтверджую вільний стан.
місце ____________ Дата ______________

підпис